//

Nombre Concurso / Name contest
Finalización / Closing Date
FCC / 1st Internacional FC Concepción
18/08/2013

Autor/Author
Pais/Country
Mo
Co
Tr
Estado/Status
Xu, Peijin 4 4 0 P
Xu, Yadong 4 4 4 P
Xu, Yanchen 4 4 4 P
Yagcioglu, Mursel 4 4 4 P
Yang, Dong 4 4 4 P
Yang, Guomei 0 4 4 P
Yang, Jiantang 0 4 4 P
Yang, Kepian 4 4 4 P
Yildiran, Sibel 4 4 4 P
Yildirim, Berna 4 4 4 P
Yilmaz, Ibrahim 4 4 4 P
Yousef, Mohammed 4 4 4 P
Yu, Ningtai 0 4 0 P
Zanolla, Mauro 4 4 4 P
Zeng, Weiping 0 4 0 P
Zerbini, Roberto 4 4 2 P
Zhao, Xuxin 4 4 4 P
Zheng, Jian 0 4 4 P
Zheng, Xiang Ming 0 4 0 P
Zhongmin, Zhang 4 4 0 P
Zhu, Hanju 3 4 4 P
Zilinskyy, Yuriy 4 4 4 P
Zoltan, Bese 4 4 0 P
Zommers, Alfred 4 4 4 P
Zommers, Margaret 4 4 4 P
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fotoclub Concepción - 2013